Uživatel: nepřihlášen [Přihlásit]
Aktuality
10.02.2014
Přihlašte se do klientské zóny a stáhněte si platební kalendář...
22.10.2013
Spustili jsme nový web, věříme, že splní požadavky...

Více v archivu »

Legislativa

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zahrnuje problematiku odpadních solárních panelů v rámci nakládání s elektroodpady. Obdobný krok byl realizován na úrovni Evropské unie, v rámci přepracování směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Dále je zpracována vyhláškou 178/2013, novela vyhlášky č. 352/2005 Sb., která upřesňuje některá ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v souvislosti s nakládáním se solárními panely.

Internetové odkazy na zákony a vyhlášky vztahující se ke kolektivnímu systému a zahrnující problematiku odpadních solárních panelů:

  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění,
  • Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ),
  • Vyhláška č. 178/2013, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Související odkazy:
Ministerstvo životního prostředí – Legislativa

FitCraft Recyklace s.r.o., Vsetín – Semetín 473, PSČ 755 01, Česká republika | IČO: 286 60 501, DIČ: CZ28660501 | Nastavení soukromí